De pausis, et quomodo per ipsas modi adinvicem variantur.

Capitulum 9

Dicto de signis rectam vocem significantibus, videndum est de pausis quae obmissam repraesentant. Pausa est obmissio vocis rectae in debita quantitate alicuius modi facta. Pausationum sex sunt species: longa perfecta, longa imperfecta, sub qua comprehenditur altera brevis, eo quod mensuram eandem comprehendant brevis recta, semibrevis maior, semibrevis minor, et finis punctorum.

Pausatio perfectae longae est obmissio rectae vocis perfectae in se tria tempora comprehendens. Imperfecta vero similiter imperfectae alterius quoque brevis duobus tantum temporibus mensurata. Brevis est obmissio rectae brevis in se includens solum tempus. Semibrevis maior duas partes obmittit rectae brevis. Minor tertiam tantum linquit.

Finis punctorum immensurabilis appellatur, nam et ipsa in plana musica reperitur. Haec tantum penultimam notam significat esse longam in quocumque modo evenerit, licet forte ista penultima de ratione modi in quo est brevis esset.

Praeterea istae sex pausae sex tractibus subtilibus designantur, qui etiam pausae appellantur. Quarum prima quae perfecta dicitur, quatuor tangens lineas, tria spatia comprehendit, eo quod tribus temporibus mensuratur. Imperfecta vero tres lineas apprehendens, eadem ratione spatia duo tegit; brevis unum, maior semibrevis duas partes unius, sed minor tertiam tantum tegit. Finis punctorum omnes lineas attingens, quatuor spatia comprehendit. Harum autem omnium patent formulae in praesenti exemplo:

[CSM18:55] [FRAACM 02GF]

Et nota pausationes mirabilem habere potestatem; nam per ipsas modi
adinvicem transmutantur. Unde propria pausa primi modi est brevis recta vel
longa perfecta; pausa vero secundi modi est longa imperfecta; tertii autem et
quarti pausationes sunt proprie longae perfectae, improprie vero recta brevis
et altera; quintus autem proprie brevem pausationem vel semibrevem meretur
habere. Unde si primus modus, qui procedit ex longa et brevi et longa, pausam
post brevem habeat longam imperfectam, ut hic:

[CSM18:56; text: Maris stella fervens] [FRAACM 02GF]

variatur primus modus in secundum. Si vero secundus post longam notam pausam
brevem assumat, ut hic:

[-57-] [CSM18:57,1; text: O Maria mater dei, flos] [FRAACM 02GF]

variatur in primum.

Quintus autem modus, quando in discantu aliquo cum primo accipitur,
pausationibus primi regulatur, et longam ante pausationem facit notam, ut hic:

[CSM18:57,2; text: O Maria virgo davidica] [FRAACM 02GF].

Si vero cum secundo, pausationes secundi habet, et in fine ante [-58-]
pausationem brevem sumit, ut hic:

[CSM18:58,1; text: Povre secors ai encore recouvre] [FRAACM 02GF]

Si vero nec sic nec sic, tunc propriis pausationibus regulatur, ut hic:

[CSM18:58,2; text: Respondi que ne lerroit] [FRAACM 02GF]

Et nota quod in uno solo discantu omnes modi concurrere possunt, eo quod per
perfectiones omnes modi ad unum reducuntur. Nec est vis facienda de tali
discantu de quo modo iudicetur. Potest [-59-] tamen dici de illo in quo plus
vel pluries commoratur. Et vide quod quintus modus maxime cum aliis omnibus
potest sumi.

Et haec de pausationibus et etiam modorum variatione sufficiant quoad praesens.De pausis, et quomodo per ipsas modi adinvicem variantur.

Capitulum 9

quomodo ADV POS
how, in what way; just as;

ips.as PRON 6 2 ACC P F = pausis
mod.i N 2 1 NOM P M

休止について、また、それ自身を通じていかにモドゥスが相互に(次々に)変化させられるか


Dicto de signis rectam vocem significantibus, videndum est de pausis quae
obmissam repraesentant.

dict.o VPAR 3 1 ABL S M,N PERF PASSIVE PPL
dico, dicere, dixi, dictus V

signific.antibus VPAR 1 1 ABL P X PRES ACTIVE PPL
significo, significare, significavi, significatus V
rectam vocem は signific.antibus の目的語

obmissam=omissam??
omiss.am VPAR 3 1 ACC S F PERF PASSIVE PPL
omitto, omittere, omisi, omissus V
lay aside; omit; let go; disregard;

真正な音を示す記号について述べたので、無音を現わす休止について見なければならない。Pausa est obmissio vocis rectae in debita quantitate alicuius modi facta.

obmissio=omissio??
omissio,-onis N 3 NOM S F 省略、無視

quantitat.e N 3 1 ABL S F
quantitas, quantitatis N F
magnitude/multitude, quantity, degree, size; (specified) amount/quanity/sum;

mod.i N 2 1 GEN S M
fact.a VPAR 3 1 ABL S F PERF PASSIVE PPL

休止 pausa はあるモドゥスのしかるべき量での真正な音の省略である。


Pausationum sex sunt species: longa perfecta, longa imperfecta, sub qua comprehenditur altera brevis, eo quod mensuram eandem comprehendant(,) brevis recta, semibrevis maior, semibrevis minor, et finis punctorum.

pausatio.num N 3 GEN P F
pausatio,-onis
休止、停止

comprehend.itur V 3 1 PRES PASSIVE IND 3 S
comprehendo, comprehendere, comprehendi, comprehensus V TRANS
catch/seize/grasp firmly; arrest; take hold/root/fire, ignite; conceive (baby)
embrace; include/cover/deal with (in speech/law); express (by term/sym

eandem=eamdem??
eamdem PRON ACC S F
same

休止には六種類ある:完全ロンガ、不完全ロンガ、同じ計量を総括するアルテラ・ブレヴィスはこれの内に総括される、レクタ・ブレヴィス、セミブレヴィス・マヨル、セミブレヴィス・ミノル、そしてフィニス・プンクトールム(終止) finis punctorum である。


Pausatio perfectae longae est obmissio rectae vocis perfectae in se tria tempora comprehendens.

tria tempora ACC

完全ロンガの休止は、それの内に三つのテンプスがまとめられている真正な完全な音の省略である。


Imperfecta vero similiter imperfectae alterius quoque brevis duobus tantum temporibus mensurata. Brevis est obmissio rectae brevis in se includens solum tempus.

alter.ius ADJ 1 4 GEN S X POS
quoque ADV POS
likewise/besides/also/too; not only; even/actually; (after word emphasized);
brev.is N 3 3 GEN S M
du.obus NUM 1 2 ABL P N CARD
tempor.ibus N 3 2 ABL P N

mensurat.a VPAR 1 1 NOM S F PERF PASSIVE PPL

不完全(休止)は、同様に不完全なアルテラ・ブレヴィスの(休止)も、テンプスちょうど二つ分で計量される。ブレヴィス(の休止)は、それの内にただ一つのテンプスを含んでいるレクタ・ブレヴィスの省略である。


Semibrevis maior duas partes obmittit rectae brevis.

duas partes ACC
rectae brevis GEN

セミブレヴィス・マヨルはレクタ・ブレヴィスの二つの部分(三分の二)を省略する。


Minor tertiam tantum linquit. Finis punctorum immensurabilis appellatur, nam et ipsa in plana musica reperitur.

terti.am NUM 1 3 ACC S F ORD
tres -es -ia, tertius -a -um, terni -ae -a, ter NUM
3th - (ORD, 'in series'); (a/the) 3th (part) (fract w/pars?)

linqu.it V 3 1 PRES ACTIVE IND 3 S
linquo, linquere, linqui, lictus V
leave, quit, forsake; abandon, desist from; allow to remain in place; bequeath

reper.itur V 4 1 PRES PASSIVE IND 3 S
reperio, reperire, repperi, repertus V TRANS
discover, learn; light on; find/obtain/get; find out/to be, get to know; inven

ミノルはちょうど三分の一休む。フィニス・プンクトールムは計量されないと言われるが、それは、それ自身が単旋律音楽にも見出されるからである。Haec tantum penultimam notam significat esse longam in quocumque modo evenerit, licet forte ista penultima de ratione modi(,)in quo est(,) brevis esset.

penultimam=paenultimam
paenultima
終わりから二番目の

even.erit V 4 1 PERF ACTIVE SUB 3 S
even.erit V 4 1 FUTP ACTIVE IND 3 S
evenit, evenire, eveniit, eventus est V IMPERS
it happens, it turns out; come out, come forth;
evenio, evenire, eveni, eventus V
come out/about/forth; happen; turn out;

licet CONJ
although, granted that; (with subjunctive);

forte ADV POS
by chance; perhaps, perchance; as luck would have it;

ration.e N 3 1 ABL S F
ratio, rationis N F
account, reckoning; plan; prudence; method; reasoning; rule; regard;

.esset V 5 1 IMPF ACTIVE SUB 3 S
sum, esse, fui, futurus V
to be, exist; also used to form verb perfect passive tenses with NOM PERF PPL

これは、どんなモドゥスにおいても、ちょうど、最後から二番目の音符がロンガであることを示している。たとえ、たまたまモドゥスの規則により、最後から二番目の音符がブレヴィスになるとしても。Praeterea istae sex pausae sex tractibus subtilibus designantur, qui etiam pausae appellantur.

その上、これの六つの休止は六つの細い線で書かれていて、これも休止 pausa と呼ばれている。


Quarum prima quae perfecta dicitur, quatuor tangens lineas, tria spatia comprehendit, eo quod tribus temporibus mensuratur.

tang.ens VPAR 3 1 NOM S X PRES ACTIVE PPL
tang.ens VPAR 3 1 ACC S N PRES ACTIVE PPL
tango, tangere, tetigi, tactus V
touch, strike; border on, influence; mention;

line.as N 1 1 ACC P F
linea, lineae N F
string, line (plumb/fishing); (alba ~ => white line at end of race course);

spati.a N 2 4 ACC P N
spatium, spati(i) N N
space, distance, room; interval, time, extent;

完全(ロンガの休止)と呼ばれるそれらの第一のものは、テンプス三つ分で計量されるために、四つの線にわたり、三つの線間を覆う。


Imperfecta vero tres lineas apprehendens, eadem ratione spatia duo tegit; brevis unum, maior semibrevis duas partes unius, sed minor tertiam tantum tegit.

apprehend.ens VPAR 3 1 NOM S X PRES ACTIVE PPL
apprehendo, apprehendere, apprehendi, apprehensus V TRANS
seize (upon), grasp, cling to, lay hold of; apprehend; embrace; overtake;

eadem PRON ABL S F
ration.e N 3 1 ABL S F

teg.it V 3 1 PRES ACTIVE IND 3 S
tego, tegere, texi, tectus V
cover, protect; defend; hide;

un.ius NUM 1 1 GEN S X CARD

不完全は三つの線にわたり、同じ理由(規則)により二つの線間を覆う。ブレヴィスは一つ、マヨル・セミブレヴィスは一の二つの部分(三分の二)、しかしミノル・セミブレヴィスは三分の一を覆う。


Finis punctorum omnes lineas attingens, quatuor spatia comprehendit. Harum autem omnium patent formulae in praesenti exemplo:

[CSM18:55] [FRAACM 02GF]

h.arum PRON 3 1 GEN P F
omn.ium N 3 4 GEN P N

praesent.i ADJ 3 1 ABL S X POS
praesens, (gen.), praesentis ADJ
present; at hand; existing; prompt, in person; propitious;

exempl.o N 2 2 ABL S N

フィニス・プンクトールムは全ての線にわたり、四つの線間を覆う。一方、これら全ての形式は次の例のなかに示されている:Et nota pausationes mirabilem habere potestatem; nam per ipsas modi adinvicem transmutantur.

mirabil.em ADJ 3 2 ACC S C POS
mirabilis, mirabilis, mirabile ADJ
wonderful, marvelous, astonishing, extraordinary;

potestat.em N 3 1 ACC S F
potestas, potestatis N F
power, rule, force; strength, ability; chance, opportunity;

mod.i N 2 1 NOM P M
transmut.antur V 1 1 PRES PASSIVE IND 3 P
transmuto, transmutare, transmutavi, transmutatus V
change about;

そして、休止(符)はすばらしい力(能力)を持っていることに注意せよ;というのは、それら自身を通じて、モドゥスは次々に変化させられるのである。


Unde propria pausa primi modi est brevis recta vel longa perfecta; pausa vero secundi modi est longa imperfecta; tertii autem et quarti pausationes sunt proprie longae perfectae, improprie vero recta brevis et altera; quintus autem proprie brevem pausationem vel semibrevem meretur habere.

propri.a ADJ 1 1 NOM S F POS
proprius, propria, proprium ADJ
own, very own; individual; special, particular, characteristic;

mer.etur V 2 1 PRES PASSIVE IND 3 S
mereo, merere, merui, meritus V
mereor, mereri, meritus sum V DEP
earn; deserve/merit/have right; win/gain/incur; earn soldier/whore pay, serve;

第一モドゥスの本来の休止はレクタ・ブレヴィスか完全ロンガである。第二モドゥスの休符は不完全ロンガである。一方、第三と第四モドゥスの休符は本来的に完全ロンガであり、非本来的にはレクタ・ブレヴィスまたはアルテラ・ブレヴィスである。一方、第五モドゥスは本来的にブレヴィス休符またはセミブレヴィス休符を持つことになっている。


Unde si primus modus, qui procedit ex longa et brevi et longa, pausam
post brevem habeat longam imperfectam, ut hic:

[CSM18:56; text: Maris stella fervens] [FRAACM 02GF]

variatur primus modus in secundum.

hab.eat V 2 1 PRES ACTIVE SUB 3 S
habeo, habere, habui, habitus V
have, hold, consider, think, reason; manage, keep; spend or pass (time);

ここで、もし、ロンガ、ブレヴィス、ロンガで進む第一モドゥスが、ブレヴィスの後に不完全ロンガの休止を持ったとしたら、このように:
第一モドゥスは第二に変えられる。


Si vero secundus post longam notam pausam brevem assumat, ut hic:

[-57-] [CSM18:57,1; text: O Maria mater dei, flos] [FRAACM 02GF]

variatur in primum.

assum.at V 3 1 PRES ACTIVE SUB 3 S
assumo, assumere, assumpsi, assumptus V TRANS
take (to/up/on/from), adopt, use; assume, receive; insert, add to; usurp, clai

もし、第二モドゥスがロンガの後にブレヴィスの休止を取ったとしたら、このように:

第一モドゥスに変わる。


Quintus autem modus, quando in discantu aliquo cum primo accipitur,
pausationibus primi regulatur, et longam ante pausationem facit notam, ut hic:

[CSM18:57,2; text: O Maria virgo davidica] [FRAACM 02GF].

discant.u N 4 1 ABL S M

regul.atur V 1 1 PRES PASSIVE IND 3 S
regulo, regulare, regulavi, regulatus
規制する、整える

一方、ある(第五モドゥスの)ディスカントゥスが第一モドゥスとともに受け入れられているときに、第五モドゥスは第一モドゥスの休符に規制され、休符の前の音符をロンガにする。


Si vero cum secundo, pausationes secundi habet, et in fine ante [-58-]
pausationem brevem sumit, ut hic:

[CSM18:58,1; text: Povre secors ai encore recouvre] [FRAACM 02GF]

sum.it V 3 1 PRES ACTIVE IND 3 S
sumo, sumere, sumpsi, sumptus V
take up; begin; suppose, assume; select; purchase; exact (punishment); obtain;

もし第二モドゥスとともになら、第二モドゥスの休符を持ち、終わりにおいて休止の前でブレヴィスを取る。


Si vero nec sic nec sic, tunc propriis pausationibus regulatur, ut hic:

[CSM18:58,2; text: Respondi que ne lerroit] [FRAACM 02GF]

propriis pausationibus ABL P X

もし、これでもなくあれでもないなら、そのときは本来の休符によって規制される。このように:Et nota quod in uno solo discantu omnes modi concurrere possunt, eo quod per
perfectiones omnes modi ad unum reducuntur.

concurr.ere V 3 1 PRES ACTIVE INF 0 X
concurro, concurrere, concurri, concursus V INTRANS
run/assemble/knock/snap together; agree, fit, concur; coincide; make same clai
charge, fight/engage in battle; come running up/in large numbers; rally;

また、たった一つのディスカントゥスのなかに、全てのモドゥスが同時に起こることが可能であることに注意せよ。というのは、完全化を通じて、全てのモドゥスが一つに還元されるからである。


Nec est vis facienda de tali discantu de quo modo iudicetur.

vis N 3 3 NOM S F
vis, viris N F
strength (bodily) (pl.), force, power, might, violence; resources; large body;

faci.enda VPAR 3 1 NOM S F FUT PASSIVE PPL Late
facio, facere, feci, factus V
do, make; create; acquire; cause, bring about, fashion; compose; accomplish;

mod.o N 2 1 ABL S M

iudic.etur V 1 1 PRES PASSIVE SUB 3 S
judico, judicare, judicavi, judicatus V
judge, give judgement; sentence; conclude, decide; declare, appraise;

Nor force is to be made about such discantus from which it is judged by modus.??
Nor force is to be made about such discantus in what modus is judged.??

このようなディスカントゥスについて、それからモドゥスによって判定されるような力は作られるべきではない。???Potest [-59-] tamen dici de illo in quo plus vel pluries commoratur.

dic.i V 3 1 PRES PASSIVE INF 0 X
dico, dicere, dixi, dictus V

plus ADV COMP
multum, plus, plurimum ADV
much, greatly, plenty, very; more; most;

plur.ies NUM 2 0 X X X ADVERB
plur NUM Late uncommon
often, frequently; sometimes; several/many times (Bee);

commor.atur V 1 1 PRES PASSIVE IND 3 S
commoro, commorare, commoravi, commoratus V Late
commoror, commorari, commoratus sum V DEP
stop/stay/remain, abide; linger, delay; detain, be delayed (menses); dwell on;

しかし、より多くまたはしばしば登場するもの(モドゥス)にしたがって言うことはできる。Et vide quod quintus modus maxime cum aliis omnibus potest sumi.

sum.i V 3 1 PRES PASSIVE INF 0 X
sumo, sumere, sumpsi, sumptus V

また、第五モドゥスはもっとも多く他の全てとともに取られえることを見よ。


Et haec de pausationibus et etiam modorum variatione sufficiant quoad praesens.

h.aec PRON 3 1 NOM P N

variation.e N 3 1 ABL S F
variatio, variationis N F
divergence of behavior;

suffici.ant V 3 1 PRES ACTIVE SUB 3 P
sufficio, sufficere, suffeci, suffectus V

quoad CONJ
as long as, until;

praesens ADJ 3 1 NOM S X POS
praesens, (gen.), praesentis ADJ
present; at hand; existing; prompt, in person; propitious;

休止とモドゥスの変化については、以上で十分だろう。
[目次], [Home]